Disclaimer

Disclaimer

Aandachtscentrum Heerlen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daarom deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Aandachtscentrum Heerlen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Het bezoek aan de website van Aandachtscentrum Heerlen is voor eigen rekening en risico. Aandachtscentrum Heerlen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Aandachtscentrum Heerlen behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Aandachtscentrum Heerlen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

Aandachtscentrum Heerlen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De website van Aandachtscentrum Heerlen bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Aandachtscentrum Heerlen liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Aandachtscentrum Heerlen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aandachtscentrum Heerlen is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aandachtscentrum Heerlen via aandachtscentrum@gmail.com of 045-5218917/06-20035088.