Logo Lexica

Logopediste

Over Logo lexica

Even voorstellen
Ik ben Peggy van der Dussen-Penris, logopediste.

Historie

In 2006 ben ik afgestudeerd als logopediste aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Na mijn studie kon ik direct aan de slag in een aantal vrijgevestigde praktijken om werkervaring op te doen. Al gauw leerde ik steeds meer om mijn behandelingen goed af te stemmen naar de behoeften van de cliënt. Bij kinderen maak ik vaak gebruik van mijn creatieve ervaringen die ik heb opgedaan als activiteitenbegeleidster voor kinderen. Als kinderen opdrachten/taken leuk vinden verloopt het leerproces makkelijker voor ouder en kind en behaal je het maximale resultaat. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in dyslexie en logopedie & tandheelkunde.

In 2015 besloot ik mijn eigen praktijk Logo Lexica te starten in Geleen. Het leuke aan een vrijgevestigde setting is dat elke problematiek en cliënt weer zorgt voor een nieuwe uitdaging en afwisseling.

Vanaf juni 2016 heb ik mijn praktijk in het Aandachtscentrum Heerlen van waaruit ik mijn klanten nóg beter kan behartigen.

Contact

Logo Lexica
Peggy van der Dussen-Penris
Hei Grindelweg 73
6414 BS Heerlen
06-11660538
06-28683418
info@logolexica.nl
www.logolexica.nl

Voor wie?

Logo Lexica behandelt zowel kinderen als volwassenen met problemen op het gebied van spraak, stem, gehoor, lezen, schrijven, afwijkend mondgedrag en slikken.
Logopedie heeft echter ook een preventieve functie. Zo kan er door training en voorlichting voorkomen worden dat er problemen ontstaan op één of meer van bovengenoemde gebieden.

Therapie

Onze specialistische behandelingen richten zich op:

  • Beginnende geletterdheid
  • Dyslexie
  • Logopedie & tandheelkunde
  • Stotteren (zie hieronder meer info)

Oorzaak

Stotteren is een probleem met vloeiend spreken. Het ontstaat meestal in de vroege kinderjaren, als kinderen 3-5 jaar oud zijn en het spreken een sterke ontwikkeling doormaakt. De oorzaak voor stotteren zoeken de meeste wetenschappers in een zwakke aanleg in de coördinatie, uitvoering en automatisering van spraak- en taalprocessen bij het zich ontwikkelende jonge kind. Spanning, tijdsdruk en bepaalde leerprocessen kunnen het stotteren verergeren.
Soms ontstaat het stotteren niet in de kinderjaren, maar in de pubertijd of op nog latere leeftijd. Hierbij kan sprake zijn van terugkomen van stotteren dat eerder aanwezig is geweest, maar verdwenen leek. Bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen kunnen invloed hebben op het spreken en het stotteren veroorzaken of aan de oppervlakte brengen.

De logopedist zal een onderzoek doen naar het stotteren. Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, zijn er emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan? Nagegaan wordt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het is.

STOTTERTherapie

Bij het opstellen van het behandelprogramma zal rekening gehouden worden met de fase waarin het stotteren zich ontwikkeld heeft.
Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind voorlichting en adviezen krijgt. Het kind kan ook zelf direct behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.

Het onderzoek en de behandeling van stotteren wordt als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

 

Info

Heeft u vragen over de behandelingsmethode of heeft u een klacht, bel dan: 06-28683418. Wij staan u graag te woord. Wij zijn in Heerlen aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur Peggy een bericht